Komunikace ke studujícím: aktualizace e-mailových adres v SIS

Od prosincové tragické události se snažíme kontinuálně komunikovat se všemi studujícími ohledně praktických záležitostí ke studiu, ale i různých nabídek psychologické podpory. Tuto komunikaci nám umožňuje pouze studijní informační systém SIS. Bohužel se zdá, že někteří studující zde mají nefunkční e-maily, a tak jim nelze tyto zprávy doručit. Pokud k vám zatím žádné informace od vedení nedoputovaly, bude třeba aktualizovat v SIS Váš kontaktní e-mail:

  • kontaktní adresu lze po přihlášení do SIS upravit v modulu Osobní údaje a nastavení. Po kliknutí na daný modul se zobrazí sekce „Informace“. V horní zelené liště se nachází odkaz „Změna údajů“, kde lze změnit mj. e-mailovou adresu.
  • Zprávy, které vám již ze SIS či z aplikace Student dorazily (i na nesprávný e-mail), naleznete v daném modulu, ale v horní zelené liště je zapotřebí vybrat sekci „E-mail“.

Detailnější instrukce naleznete v manuálech zde.

Úvod > Nástěnka > Komunikace ke studujícím: aktualizace e-mailových adres v SIS