Rozvrh

Letní semestr 2023/2024
Bakalářské studium
Den Název Od Do Kde Lektor
Pondělí Česká estetika II (přednáška) 15:50 17:25 C505 Kaplický
Česká estetika II (seminář) 17:30 19:05 C505 Kaplický
Úterý Mimoumělecké estetično II (přednáška) 10:50 12:25 C505 Dadejík
Analytická estetika I (přednáška) 12:30 14:05 C505 Kulka
Mimoumělecké estetično II (seminář) 14:10 15:45 C505 Dadejík
Středa Susanne K. Langer: Aesthetics and Beyond (lecture) 10:50 12:25 C505 Hadravová
Hudební estetika I (přednáška) 12:30 14:05 C505 Dykast
Hudební estetika I (seminář) 14:10 15:45 C505 Dykast
Analytická estetika I (seminář) 15:50 17:25 C505 Kulka
Čtvrtek Estetika 19. století (přednáška) 9:10 10:45 C505 Ševčík
Estetika 19. století (seminář) 12:30 14:05 C505 Ševčík
Bakalářský seminář II 15:50 17:25 C231/505 DadejíkKubalík

 

 

Magisterské studium

Den Název Od Do Kde Lektor
Úterý Zdroje a hlavní směry kontinentálního estetického myšlení XX. a XXI. století (přednáška) 10:50 12:25 C231 Zuska
Vybrané kapitoly z dějin novověké estetiky – Zdroje, směry, témata, představitelé (přednáška) 14:10 15:45 C231 Hlobil
Doktorský seminář 15:50 17:25 C231 Hlobil
Středa Vybrané kapitoly z dějin novověké estetiky – Zdroje, směry, témata, představitelé (seminář) 9:10 10:45 C505 Hlobil
Susanne K. Langer: Aesthetics and beyond (lecture) 10:50 12:25 C505 Hadravová
Čtvrtek Estetika a filozofie jazyka (přednáška) 10:50 12:25 C505 Kubalík
Zdroje a hlavní směry kontinentálního estetického myšlení XX. a XXI. století (seminář) 12:30 14:05 C231 Zuska
Estetika a filozofie jazyka (seminář) 14:10 15:45 C231 Kubalík
Diplomní seminář II 15:50 17:25 C231/505 DadejíkKubalík


Rozvrhový portál FF UK (rozvrhy podle studijního plánu)

Úvod > Studium > Rozvrh