Rozvrh

Zimní semestr 2022/2023
Bakalářské studium
Den Název Od Do Kde Lektor
Pondělí Estetika 20. století (přednáška) 10:50 12:25 C505 Kubalík
Úterý Úvod do estetiky (seminář) 09:10 10:45 C505 Kaplický
Úvod do estetiky (přednáška) 10:50 12:25 C505 Zuska
Antická estetika (přednáška) 12:30 14:05 C505 Hlobil
Středa Antická estetika (seminář) 09:10 10:45 C505 Hlobil
Hudební estetika II (přednáška) 10:50 12:25 C505 Dykast
Hudební estetika II (seminář) 12:30 14:05 C505 Dykast
Čtvrtek Teorie výtvarného umění II (přednáška) 09:10 10:45 C505 Ševčík
Estetika 20. století (seminář)  10:50  12:25 C505 Kubalík
Teorie výtvarného umění II (seminář) 12:30 14:05 C505 Ševčík
Bakalářský seminář I 15:50 17:25 C231/505 DadejíkKubalík

 

 

Magisterské studium

Den Název Od Do Kde Lektor
Pondělí Česká estetika I (přednáška) 15:50 17:25 C505 Kaplický
Česká estetika I (seminář) 17:30 19:05 C505 Kaplický
Úterý Problém umělecké kritiky (přednáška) 12:30 14:05 C504 Kulka
Environmentální estetika (přednáška) 14:10 15:45 C505 Dadejík
Doktorský seminář 15:50 17:25 C231/505 Hlobil
Středa Estetika a filmová teorie (seminář) 14:10 15:45 C505 Hadravová
Problém umělecké kritiky (seminář) 15:50 17:25 C505 Kulka
Čtvrtek Estetika a filmová teorie (přednáška) 12:30 14:05 C231 Zuska
Environmentální estetika (seminář) 14:10 15:45 C505 Dadejík
Diplomní seminář I 15:50 17:25 C231/505 DadejíkKubalík


Rozvrhový portál FF UK (rozvrhy podle studijního plánu)

Úvod > Studium > Rozvrh