Rozvrh

Zimní semestr 2023/2024
Bakalářské studium
Den Název Od Do Kde Lektor
Pondělí Strukturalismus a poststrukturalismus I (přednáška) 12:30 14:05 C505 Kubalík
Česká estetika I (přednáška) 15:50 17:25 C505 Kaplický
Česká estetika I (seminář) 17:30 19:05 C505 Kaplický
Úterý Úvod do estetiky (seminář) 9:10 10:45 C505 Kaplický
Úvod do estetiky (přednáška) 10:50 12:25 C505 Zuska
Středověká estetika (přednáška) 12:30 14:05 C505 Dadejík
Estetika 2. pol. 17. a 18. století (přednáška) 14:10 15:45 C505 Hlobil
Středověká estetika (seminář) 15:50 17:25 C505 Dadejík
Středa Estetika 2. pol. 17. a 18. století (seminář) 9:10 10:45 C505 Hlobil
Filmová teorie (seminář) 14:10 15:45 C505 Hadravová
Čtvrtek Strukturalismus a poststrukturalismus I (seminář)  10:50  12:25 C505 Kubalík
Filmová teorie (přednáška) 12:30 14:05 C505 Zuska
Metodologický seminář 14:10 15:45 C505 Kubalík
Bakalářský seminář I 15:50 17:25 C231/505 DadejíkKubalík

 

 

Magisterské studium

Den Název Od Do Kde Lektor
Úterý Doktorský seminář 15:50 17:25 C231 Hlobil
Středa Estetika výtvarného umění (přednáška) 10:50 12:25 C231 Kulka
Estetika výtvarného umění (seminář) 15:50 17:25 C505 Kulka
Čtvrtek Kapitoly z francouzské estetiky (přednáška) 9:10 10:45 C505 Ševčík
Kapitoly z francouzské estetiky (seminář) 12:30 14:05 C231 Ševčík
Diplomní seminář I 15:50 17:25 C231/505 DadejíkKubalík


Rozvrhový portál FF UK (rozvrhy podle studijního plánu)

Úvod > Studium > Rozvrh