Profilové projekty katedry estetiky

Pracovníci katedry se podíleli na výzkumném záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie realizovaném v letech 2005 – 2010. V rámci podúkolu Konflikt diskurzů byly zkoumány: vztah filozofie a vědy, filosofická a kulturní paradigmata, myšlenkové systémy, jedinečné, vnější a cizí, hranice interpretace a univerzální nárok hermeneutiky a dále také estetika průniků tradic a současnosti uměleckých druhů a alternativní projekty vědění; vztah literatury, filozofie a výtvarného umění.

V letech 2011 – 2013 se pracovníci katedry podíleli na projektu GAČR Problematika umění v myšlení Jana Patočky, který je rozvržen na roky 2011 – 2013. Tento grantový projekt se zaměřil na Patočkovy názory na umění, Patočkovy interpretace literárních děl a aplikovatelnost některých Patočkových filozofických pojmů v oblasti estetiky.

Katedra estetika se v roce 2010 dále podílela na řešení projektu Aktion Nový výzkum v estetice v České republice. V rámci projektu, jehož cílem bylo obnovení diskuze mezi českými a rakouskými estetiky, bylo uspořádáno odborné sympozium, kterého se zúčastnilo několik pracovníků Katedry estetiky.

Úvod > Věda a výzkum > Profilové projekty katedry estetiky