Studium v zahraničí

Obecné informace k výjezdům

Informace o studiu v zahraničí poskytují zahraniční koordinátoři Katedry estetiky FF UK:

Štěpán Kubalíkstepan.kubalik(al)ff­.cuni.cz

Ondřej Dadejíkondrej.dadejik(al)ff­.cuni.cz

Pokud máte zájem vycestovat, pravidelně sledujte stránky Zahraničního oddělení FF UK a nástěnku v prvním patře hlavní budovy FF UK. O některých aktuálních nabídkách je možné dozvědět se také na stránkách rektorátu, konkrétně zde.

Program ERASMUS+ Katedry estetiky FF UK

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K PROGRAMU ERASMUS+ NALEZNETE ZDE; PRŮVODCE CELÝM ADMINISTRATIVNÍM PROCESEM PAK ZDE.

Seznam aktuálních smluv Katedry estetiky:

Vstup do aplikace pro vytvoření přihlášky ZDE. V této aplikaci lze najít kompletní seznam smluv programu Erasmus+ celé fakulty – seznam lze filtrovat podle více kritérií (podstatná je zejména možnost filtrovat seznam podle kateder).

Výběrové řízení (konkurz) na zahraniční studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ na celý akademický rok probíhá každoročně na přelomu měsíců února a března – sledujte vyhlášení termínu v aktualitách či na stránkách zahraničního oddělení.

Výběr studentek a studentů pro nominace na studijní pobyty v zahraniční v rámci programu ERASMUS+ plánované na akademický rok 2022/2023 se uskuteční ve čtvrtek 24. února. Zájemkyně a zájemci o pobyt si musí založit ve fakultní aplikaci přihlášku k pobytu na zvolené univerzitě (či více univerzitách – aplikace umožňuje zadat maximálně tři přihlášky) a zároveň nejpozději ve středu 23. února zaslat katederním koordinátorům následující čtyři dokumenty: stručný životopis (stačí v češtině), motivační dopis (o délce max. jedné normostrany) v jazyce, v jakém bude probíhat výuka na jimi zvolené instituci, potvrzení o jazykové způsobilosti a výpis studijních výsledků ze SISu.

Ve čtvrtek 17. února 2022 se od 13:00 uskuteční online informační schůzka ke studijním pobytům v rámci programu Erasmus+ pro studentky a studenty Katedry estetiky. Schůzka se uskuteční na platformě ZOOM; ke schůzce se připojujte prostřednictvím tohoto odkazu: https://cuni-cz.zoom.us/j/92353703343.

Druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraniční v rámci programu ERASMUS+ na doplnění volných míst v letním semestru akademického roku 2022/2023 se uskuteční 15. září 2022. Zájemkyně a zájemci o pobyt si musí založit ve fakultní aplikaci přihlášku k pobytu na zvolené univerzitě (či více univerzitách – aplikace umožňuje zadat maximálně tři přihlášky) a zároveň nejpozději ve středu 14. září zaslat katederním koordinátorům následující čtyři dokumenty: stručný životopis (stačí v češtině), motivační dopis (o délce max. jedné normostrany) v jazyce, v jakém bude probíhat výuka na jimi zvolené instituci, potvrzení o jazykové způsobilosti a výpis studijních výsledků ze SISu.

Úvod > Studium > Studium v zahraničí