Studium v zahraničí

Obecné informace k výjezdům

Informace o studiu v zahraničí poskytují zahraniční koordinátoři Katedry estetiky FF UK:

Štěpán Kubalíkstepan.kubalik(al)ff­.cuni.cz

Ondřej Dadejíkondrej.dadejik(al)ff­.cuni.cz

Pokud máte zájem vycestovat, pravidelně sledujte stránky Zahraničního oddělení FF UK a nástěnku v prvním patře hlavní budovy FF UK. O některých aktuálních nabídkách je možné dozvědět se také na stránkách rektorátu, konkrétně zde.

Program ERASMUS+ Katedry estetiky FF UK

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K PROGRAMU ERASMUS+ NALEZNETE ZDE; PRŮVODCE CELÝM ADMINISTRATIVNÍM PROCESEM PAK ZDE.

Seznam aktuálních smluv Katedry estetiky:

Vstup do aplikace pro vytvoření přihlášky ZDE. V této aplikaci lze najít kompletní seznam smluv programu Erasmus+ celé fakulty – seznam lze filtrovat podle více kritérií (podstatná je zejména možnost filtrovat seznam podle kateder).

Výběrové řízení (konkurz) na zahraniční studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ na celý akademický rok probíhá každoročně na přelomu měsíců února a března – sledujte vyhlášení termínu v aktualitách či na stránkách zahraničního oddělení. Dodatečné výběrové řízení na doplnění volných míst v letním semestru obvykle probíhá během prvních tří týdnů v září. Přesný termín druhého, doplňovacího kola bude vyhlášen v aktualitách na stránkách katedry.

Aktuálně: Dodatečné výběrové řízení na letní semestr akademického roku 2023/2024 bude dvoukolové. První kolo proběhne na katedrách, druhé na Zahraničním oddělení.

První kolo: výběr studentek a studentů pro nominace na studijní pobyty v zahraniční v rámci programu ERASMUS+ plánované na letní semestr akademického roku 2023/2024 se na Katedře estetiky uskuteční v úterý 12. září 2023. Zájemkyně a zájemci o pobyt si musí založit ve fakultní aplikaci přihlášku k pobytu na zvolené univerzitě (či více univerzitách – aplikace umožňuje zadat maximálně tři přihlášky) a zároveň nejpozději v pondělí 11. září zaslat katederním koordinátorům následující čtyři dokumenty: stručný životopis (stačí v češtině), motivační dopis (o délce max. jedné normostrany) v jazyce, v jakém bude probíhat výuka na jimi zvolené instituci, potvrzení o jazykové způsobilosti a výpis studijních výsledků ze SISu. O výsledku výběrového řízení budete informováni emailem.

Druhé kolo proběhne na Zahraničním oddělení za přítomnosti pana proděkana, který vybere z účastníků (nominovaných v prvním kole jejich katedrami) ty, kteří obdrží stipendium. Studenti budou vybráni na základě jejich motivace, studijního průměru a zda již byli na výjezdu v předchozích letech.

Úvod > Studium > Studium v zahraničí