Doc. PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.

Externí spolupracovnice

Zaměření: mimoumělecká estetika, teorie mód

E-mail: h.jarosova@volny.cz

Telefon: 731 900 571

Publikace (výběr)

 • Monografie
  • Oděv, móda, tvorba. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2020.
  • Filozofie těla. Klíč k hlubšímu chápání vztahu těla a šatů. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017.
  • Fashion Is a Message. Milan Knížák 1960-1988. Ostrava: Šmíra-Print, 2014. [spoluautorství s Milanem Knížákem a Tomášem Straussem].
  • Současná česká móda = Contemporary Czech Fashion. Praha: Allcore, 2002. [spoluautorství s Ludmilou Kybalovou].
 • Studie
  • Módy v nesvobodě. In: Miroslava Buriánová. Móda v ulicích protektorátu. Život – oděv – lidé. Praha: Grada Publishing, 2013.
  • Strategie a podoby zevnějšku Eduarda a Hany Benešových, s. 300 – 309, in : Miroslava Burianová, První dáma elegance Hana Benešová. Praha : Národní Muzeum, Grada, 2022
 • Rozhovory

Další

 • členka Výkonného výboru Společnosti pro estetiku

Doc. Jarošová v současné době na katedře estetiky nevyučuje; vede však bakalářské a dizertační práce.

Úvod > Katedra > Vyučující > Doc. PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.