TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
1. Würzburské přednášky o estetice Friedricha Wilhelma Josepha Schellinga a Johanna Jakoba Wagnera: komparace dvou idealistických pojetí estetiky z počátku 19. století.
2. Kantiánské učebnice estetiky z přelomu 18. a 19. století (bratři Snellové, Michaelis, Kiesewetter ad.).
3. Estetické slovníky německé jazykové oblasti druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století.
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
1. Environmentální estetika /estetika přírody.
2. Estetická teorie Johna Deweyho / estetika pragmatizmu.
3. Estetika krajiny.
Úvod > Studium > Písemné práce > TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ