doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

Zaměření: estetika 20. století (francouzská jazyková oblast)

E-mail: Milos.Sevcik@ff.cuni.cz

Absolvoval studium oborů estetika a filozofie (1998 Mgr.) na FF UK a později také postgraduální studium oboru estetika (2003 Ph.D., 2004 PhDr.). Od roku 1999 byl zaměstnán na katedře estetiky FF UK jako asistent a od roku 2004 zde pracuje jako odborný asistent. V roce 2021 byl habilitován na Ostravské univerzitě v oboru filozofie. Od roku 2012 do roku 2021 byl vedoucím katedry estetiky. Od roku 2004 pracuje jako odborný asistent také na katedře filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Miloš Ševčík absolvoval zahraniční pobyty na Universität des Saarlandes (2000) a na Universidade de Coimbra (2001). Zabývá se estetikou 20. století a zaměřuje se převážně na francouzskou jazykovou oblast (Bergson, Lévinas).

Publikace (výběr)

 • Monografie:
  • Umění jako vyjádření smyslu. Filozofie umění Jana Patočky, Pavel
   Mervart, Červený Kostelec 2014, 250 s., ISBN: 978-80-7465-115-1.
  • Patočkovy interpretace literatury, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2014, 122 s., ISBN: 978-80-7465-124-3. (spolu s Blahutková, D.)
  • Aisthesis. Problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda
   a G. Deleuze a F. Guattariho, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2013, 262 s., ISBN 978-
   80-7465-084-0.
  • Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu.Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, 2008. 87 s. ISBN 978–80–7308–214–7.
 • Články:
  • Odhalování, harmonizace a rytmus bezprostřednosti ve Whiteheadových a Bergsonových úvahách o roli uměleckého díla a povaze estetické zkušenosti. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, Studia Aesthetica, č. 1, 2018, 21–37.
  • Umělecká tvořivost v úvahách Whiteheada a H. Bergsona. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica, č. 1, 2016, s. 51–60, ISSN 0567-8293.
  • Krutost a oběť v Bataillových úvahách o významu umění. Filosofický časopis, roč. 64, č. 3, 2016, s. 429–435, ISBN 0015-1831.
  • Patočka’s Interpretations of Hegel’s Thesis on the Past Character of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, roč. 52, č. 1, 2015, s. 78–98, ISSN: 0885-3886.
  • A Change in Essence? Hegel’s Thesis on the Past Character of Art as Considered by Heidegger, Patočka and Nancy. In: Dadejík, O.; Stejskal, J. (eds.): Aesthetic Dimension of Visual Culture, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 155–166. ISBN: 1–4438–2428–3.
 • Překlady:
  • Lévinas, Emmanuel: Realita a její stín. Filosofický časopis 57, 2009, č. 6, s. 871–886.
  • Lévinas, Emmanuel: Jiný u Prousta. Estetika 40, 2004, č. 1–2, s. 1–6.

Granty, projekty (výběr):

 • od 2016 PROGRES Q14, Krize racionality a moderní myšlení, člen týmu.
 • od 2016 Proces a estetika: explicitní a implikovaná estetika v procesuální filozofii Alfreda Northe Whiteheada, Grantová agentura České republiky, člen týmu.
 • 2014–2015 Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy, CZ.1.07/2.3.00/20.0138, člen týmu.
 • 2014 Činnost Jana Mukařovského v Plzni, Plzeň – univerzitní město, hlavní řešitel.
 • 2010–2014 Prolematika umění v myšlení Jana Patočky, Grantová agentura České republiky, hlavní řešitel.
Úvod > Katedra > Vyučující > doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.