doc. Tomáš Kulka, Ph.D.

Zaměření: analytická estetika

E-mail: tomas.kulka@ff.cuni.cz

Začal studovat filozofii a politickou ekonomii na FF UK v roce 1967. Po sovětské invazi odešel do Anglie, kde vystudoval filozofii (u sira Karla R. Poppera) a ekonomii na London School of Economics (B.A. Hons. Phil – Econ. 1971). V roce 1972 se přestěhoval do Izraele, kde pokračoval ve studiích filozofie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (M.A. 1976, PhD. 1986) a pracoval jako zpravodaj Svobodné Evropy pro Blízký východ (1972 – 1991). Na Hebrejské univerzitě pak přednášel formální logiku, dějiny moderní filozofie, filozofii vědy a estetiku. Přednášel také filozofii umění na jeruzalémské Becalelově Akademii výtvarných umění. V roce 1986 přešel na univerzitu v Tel Avivu, kde na katedře filozofie založil obor filozofie umění. Jako hostující profesor přednášel také (v letech 1992 – 1996) filozofii a estetiku na Středoevropské univerzitě v Praze. Od roku 1996 působí na katedře estetiky FF UK.
Tomáš Kulka se zaměřuje především na problémy současné estetiky (sémiotické teorie umění, hodnocení uměleckého díla, teorii metafory, definice umění, problémy kýče a falza) tak, jak jsou formulovány anglo-americkou myšlenkovou tradicí (Popper, Goodman, Beardsley, Walton, Sibley aj.). V roce 1994 vydal knihu Umění a kýč (Praha: Torst, rozšíření vydání 2002), která vyšla rovněž anglicky (Penn. State U. P. 1996), finsky (Taifuni, 1997), hebrejsky (Hebrew University, 2001) a španělsky (Casimiro Libros, 2011). Odborné práce z oblasti filozofie vědy, filozofie jazyka a estetiky publikoval v časopisech British Journal for the Philosophy of SciencePhilosophy and Social SciencesBritish Journal of AestheticsPhilosophiaLeonardoPoetics TodayIyyun: Jerusalem Philosophical QuarterlyFilosofický časopis a Estetika.

Publikace (výběr)

 • Monografie
  • Umění a falzum: Monismus a dualismus v estetice, Praha: Academia, 2004.
  • Umění a kýč, Praha: Torst, 2002. (rozšířené vydání)
 • Studie
  • On the Asymmetry between Positive and Negative Aesthetic Judgements: A Response to Dadejík and Kubalík, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 2014, 86 – 94.
  • Forgeries and Art Evaluation: An Argument for Dualism in Aesthetics, Journal of Aesthetic Education, Vol. 39, No. 3, (Fall 2005).
  • False Metaphors and Nonsense: Retort to Nelson Goodman, Poetics Today, Vol. 13, No. 4, (Winter 1992), pp. 809–811.
  • How Metaphor Makes Its Wonders, Poetics Today, Vol. 13, No. 4, 1992, pp. 795–806.
 • Příspěvky na konferencích
  • Aesthetic Infantilism, Konference ESA, Praha, FF UK, 17. – 19. 6. 2013.

Další

Úvod > Katedra > Vyučující > doc. Tomáš Kulka, Ph.D.