Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

Tajemník katedry

Zaměření: analytická estetika, filozofie jazyka, sémiotika

E-mail: Stepan.Kubalik@ff.cuni.cz

Magisterské studium estetiky a filozofie na FF UK ukončil v lednu 2007 (diplomová práce s názvem Pojem logického vyplývání, vedoucí Prof. Jaroslav Peregrin). Doktorské studium estetiky na FF UK pak uzavřel v březnu 2018 obhajobou disertační práce s názvem Problém estetických pojmů v analytické estetice 20. století (vedoucí doc. Tomáš Kulka). Od roku 2011 působí na Katedře estetiky FF UK jako asistent (od roku 2018 jako odborný asistent). Vyučuje také na Katedře teorie a kritiky DAMU. Zaměřuje se zejména na témata související s otázkou estetické normativity (problematika estetického soudu či otázka vztahů mezi estetickou a mimoestetickou zkušeností) nahlížené z perspektivy filozofie jazyka (analytická tradice, strukturalismus). Souvisejícími oblastmi jeho zájmu jsou současné teorie metafory a užití jazyka v literatuře obecně.

Publikace (výběr)

 • Články
 • Kapitoly ve sbornících
  • Dokumentární tvorba: periferie umění a otázka autonomie estetična, In Michaela Pašteková, Peter Brezňan (eds.), Centrum a periféria estetiky, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020.
  • Naturalismus v analytické estetice, In: Michaela Pašteková, Marek Debnár (eds.), Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2018.
  • Estetická norma a problém řízení se pravidlem, In: Michaela Pašteková, Peter Brezňan (eds.), Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2017.
  • Krása a ošklivost v estetickém souzení, In: Martin Kolář (ed.), Krása významu ,Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013.
  • Patří krása zahrady umění, nebo přírodě?, In: Stibral,K., Dadejík, O., Staněk, J. (eds.), Zahrada – Přirozenost a umělost, Praha: Dokořán 2012.
 • Překlady
 • Příspěvky na konferencích
  • On Art and Losing One´s Way Around, Philosophy and Cartography International Seminar, Wrocław, pořádáno Institute of Philosophy, Wrocław University a Academy of Fine Arts and Design in Wrocław, 4. ­ 8. listopadu 2019.
  • Dokumentární tvorba: periferie umění a otázka autonomie estetična, Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky, Bratislava, pořádáno Slovenskou asociáciou pre estetiku, 23. ­ 25. října 2019.
  • Maps and Art, Engaging the Contemporary: Reconfiguring the Aesthetic, University of Malta, 1. – 2. 11. 2018 (společně s Ondřejem Dadejíkem).
  • Theory of Metaphor and Aspect Seeing, Metapherforschung und ihre Problemaspekte in interdisziplinären und transdisciplinären Perspektive, Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 30. -­ 31. května 2018.
  • Bullough´s Concept of Psychical Distance and the Role of Pretense in Aesthetic Experience, The XIII. Prague Interpretation Colloquium (Fiction and Pretense), Filosofický ústav AV ČR, Praha, 23. – 25. dubna 2018.
  • Prostředky zbavené funkce. Několik poznámek k Divným nástrojům Alvy Noëho. Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické, 1. bienální konference Společnosti pro estetiku (RVS AV ČR). Muzeum umění Olomouc, 15–16. 3. 2018 (společně s Ondřejem Dadejíkem).
  • Estetické pojmy, estetický soud a pragmatická teorie metafory, Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava, 19. – 21. září 2017.
  • Estetická norma, řízení se pravidlem a aspektové vnímání, Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského , Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 12. – 14. října 2016.
  • Beauty and Ugliness in Aesthetic Judgment , 19. Mezinárodní estetický kongres (setkání The International Association for Aesthetics), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 21. – 27. července 2013.
 • Konference – podíl na organizaci
  • The Annual Conference of the European Society of Aesthetics, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s European Society of Aesthetics (17. ­ 19. června 2013).
  • The Aesthetic Dimension of Visual Culture, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (20. ­ 22. října 2009).
 • Další
Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.