Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

Tajemník katedry

Zaměření: estetika 20. století (anglo-americká estetika), filozofie jazyka, sémiotika

E-mail: Stepan.Kubalik@ff.cuni.cz

Magisterské studium filozofie a estetiky absolvoval na FF UK v Praze, kde také získal doktorský titul v oboru estetika. V rámci studia realizoval studijní a badatelské pobyty v USA (State University of New York) a Velké Británii (University of Sussex). Jeho badatelský zájem je orientován především na průniky filozofie jazyka (zejména anglo-americké, analytické tradice) a sémiotiky do tematického pole estetiky; zejména jde o otázky estetického soudu, významu a interpretace uměleckého díla, pojetí uměleckého díla jako znaku, vztah pojmovosti a smyslovosti či teorie metafory. Vedle Katedry estetiky na FF UK působí i v Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2008 je součástí redakčního týmu mezinárodního odborného časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics, od roku 2011 je členem organizačního výboru Společnosti pro estetiku při AV ČR.

PUBLIKACE (výběr)

Původní odborné studie

 • ‘On Art and Losing One´s Way Around’, in Agnieszka Bandura and Urszula Lisowska (eds.), Philosophy and Cartography, Brepols Publishers, in print.
 • ‘Moc a bezmoc kánonu’, in Michaela Hučko Pašteková, Martin Boszorád (eds.), Kánony – V sieti interpretácií a referenčných rámcov, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2023, ss. 122-131. (společně s O. Dadejíkem)
 • ‘Dokumentární tvorba: periferie umění a otázka autonomie estetična’, in Michaela Pašteková, Peter Brezňan (eds.), Centrum a periféria estetiky, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020, ss. 192–201.
 • ‘Theory of Metaphor and Aspect Seeing’World Literature Studies 10 (2018): 104-113.
 • ‘Naturalismus v analytické estetice’, in Michaela Pašteková, Marek Debnár (eds.), Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2018, ss. 155–166.
 • ‘Estetická norma a problém řízení se pravidlem’, in Michaela Pašteková, Peter Brezňan (eds.), Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2017, ss. 64–75.
 • ‘Some Remarks on Descriptive and Negative Aesthetic Concepts: A Critical Note’Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 50 (2013): 206­-211. (společně s O. Dadejíkem)
 • ‘Krása a ošklivost v estetickém souzení’, in Martin Kolář (ed.), Krása významu, Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2013, ss. 42-51.
 • ‘Estetický znak u Nelsona Goodmana a Jana Mukařovského’, Filosofický časopis 60 (2012) – Mimořádné číslo: Studie k filosofii Nelsona Goodmana: 91-111.
 • ‘Patří krása zahrady umění, nebo přírodě?’, in Ondřej Dadejík, Jan Staněk, Karel Stibral (eds.), Zahrada: Přirozenost a umělost, Praha: Dokořán 2012, ss. 105-120.
 • ‘Umění a falzum’, in Pavel Zahrádka (ed.), Estetika na přelomu milénia: Vybrané problémy současné estetiky, Brno: Barrister & Principal, 2011, ss. 165­180.
 • ‘Druhá příroda u McDowella I’, in Ondřej Dadejík, Bohuslav Binka, Karel Stibral (eds.), Krása, krajina, příroda II: Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí, Brno: Masarykova univerzita, 2009, ss. 35­40.

Recenze

Překlady

Popularizační texty

 • ‘Nelson Goodman, epistemolog umění’, Anthropos 6 (2009): 49­55.
 • ‘Cokoli se podobá čemukoli jinému. Nelson Goodman a jeho výhrady proti danému’, Aluze 12 (2008): 60­64.
 • ‘Může být reklama uměním? A kdy…? O povaze vztahu reklamy a umění a podmínkách jejího posouzení’, Cinepur 10 (2007): 2­5.

VĚDECKÉ KONFERENCE

Příspěvky na konferencích (výběr)

 • ‘Estetická norma a paradox řízení se pravidlem’, Plzeň, Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 6. prosince 2022, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 6. prosince 2022 (zvaná přednáška).
 • ‘Moc a bezmoc kánonu’, Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov), Nitra, pořádáno Českou společností pro estetiku a Slovenskou asociáciou pre estetiku a Ústavem literárnej a umeleckej komunikácie, FF UKF v Nitre, 19 – 21. října 2022 (společně s O. Dadejíkem).
 • ‘Mýtus muzea’, Odlišnost(i) umění, Plzeň, pořádáno Katedrou filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 24. a 25. května 2022 (společně s O. Dadejíkem).
 • ‘Wittgensteinovská inspirace v teorii estetické zkušenosti Virgila C. Aldriche’, Double Contemporary – Workshop k současné estetice a současnému umění, Praha, pořádáno Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, 15. prosince 2021 (zvaná přednáška).
 • ‘Balast, nebo klíč? O roli doprovodných informací v rámci muzejního účinu’, Mezi východem a západem: Tradice středoevropského prostoru?, Brno, pořádáno Českou společností pro estetiku a Slovenskou asociáciou pre estetiku, 14. a 15. října 2021 (společně s O. Dadejíkem).
 • ‘On Art and Losing One´s Way Around’, Philosophy and Cartography International Seminar, Wrocław, pořádáno Institute of Philosophy, Wrocław University a Academy of Fine Arts and Design in Wrocław, 4. -­ 8. listopadu 2019 (zvaná přednáška).
 • ‘Dokumentární tvorba: periferie umění a otázka autonomie estetična’, Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky, Bratislava, pořádáno Slovenskou asociáciou pre estetiku, 23. ­- 25. října 2019.
 • ‘Maps and Art’, Engaging the Contemporary: Reconfiguring the Aesthetic, Valletta, Malta, pořádáno University of Malta, 1. ­- 2. listopadu 2018 (společně s O. Dadejíkem).
 • ‘Theory of Metaphor and Aspect Seeing’, Metapherforschung und ihre Problemaspekte in interdisziplinären und transdisciplinären Perspektive, Bratislava, pořádáno Ústavem svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, 30. -­ 31. května 2018.
 • ‘Bullough´s Concept of Psychical Distance and the Role of Pretense in Aesthetic Experience’, Fiction and Pretense – 13. Prague Interpretation Colloquium, Praha, pořádáno Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, 23. –­ 25. dubna 2018 (zvaná přednáška).
 • ‘Naturalismus v analytické estetice’, Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava, pořádáno Slovenskou asociáciou pre estetiku, 19. -­ 21. září 2017.
 • ‘Estetická norma, řízení se pravidlem a aspektové vnímání’, Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, Bratislava, pořádáno Slovenskou asociáciou pre estetiku, 12. ­- 14. října 2016.
 • ‘Beauty and Ugliness in Aesthetic Judgment’, Conference of The International Association for Aesthetics, Krakow, 21. ­- 27. července 2013.
 • ‘Aesthetic Experience, Sense Perception and the Notion of Psychical Distance’, Vth Mediterranean Congress of Aesthetics, Cartagena, pořádáno Universidad de Murcia a Universidad Politécnica de Cartagena, 4. -­ 8. července 2011 (společně s T. Hadravovou).
 • ‘Estetický funkcionalismus Nelsona Goodmana’, Seminář věnovaný filozofii Nelsona Goodmana, Plzeň, pořádáno Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, 11. listopadu 2010 (zvaná přednáška).
 • ‘The Conceptual Nature of Aesthetic Properties’, The Aesthetic Dimension of Visual Culture, Praha, pořádáno Katedrou estetiky FF UK, 20. – 22. října 2009.

Konference – podíl na organizaci

17. – 19. června 2013 The Annual Conference of the European Society of Aesthetics, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s European Society of Aesthetics.

20. – 22. října 2009 The Aesthetic Dimension of Visual Culture, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

REDAKČNÍ ČINNOST  

2008 ­ – současnost Řadový redaktor (Associate Editor) časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics (mezinárodní recenzovaný odborný časopis [Web of Science, ERIH, Scopus])

OSTATNÍ

2011 – současnost Člen organizačního výboru Společnosti pro estetiku při AV ČR ; od roku 2021 jsou záznamy některých přednášek organizovaných Společností dostupné online na youtube kanálu SPE.

2017 Člen odborné poroty v sekci Dokumentární tvorba festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio International Festival (Olomouc, 20. ­ 23. března).

2014 – 2015 Spolupracovník redakce Dok.Revue (přispěvatel na blog).

2011 – 2015 Člen řešitelského týmu v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P13 Racionalita ve vědách o člověku, podprogram Ústavu filozofie a religionistiky a Katedry estetiky Poznání a normativita.

2010 – 2022 Externí pedagog na Katedře teorie a kritiky Divadelní fakulty AMU.

2007 – 2009 Člen řešitelského týmu tříletého grantového projektu GAČR č. 408/07/0909 Estetická dimenze vizualizace kultury.

Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.