prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.

Zaměření: estetika 18. století, literární estetika, dějiny estetiky jako univerzitní instituce

E-mail: THlobil@seznam.cz

Vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UP v Olomouci (1983–88). Od roku 1993 vyučuje na katedře teorie a dějin dramatických umění FF UP a od roku 1996 na katedře estetiky FF UK. V roce 2000 byl habilitován na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru teorie literatury, v roce 2004 byl jmenován profesorem teorie literatury na Univerzitě Karlově. Byl řešitelem mnoha grantových projektů domácích (GA ČR) i zahraničních (Fulbright Foundation, Getty Foundation, Mellon Foundatin, DAAD). Badatelsky se zaměřuje na dějiny teorie nápodoby, dějiny britské a německé estetiky 18. století, dějiny estetiky jako univerzitní instituce a počátky české estetiky jak ve větvi česky, tak německy psané.

Publikace (výběr)

 • Monografie
  • Výuka dobrého vkusu jako státní zájem II. Závěr rané pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1805-1848. Praha: Togga, 2016.
  • Geschmacksbildung im Nationalinteresse: die Anfänge der Prager Univesitätästhetik im mitteleuropäischen Kulturraum 1763-1805. Hannover: Wehrhanh Verlag, 2012.
  • Výuka dobrého vkusu jako státní zájem. Počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevroperských souvislostech 1763-1805. Praga: Togga, 2011.
  • Jazyk, poezie a teorie nápodoby (Příspěvek k dějinám britské a německé estetiky 18. století), Olomouc, Univerzita Palackého, 2001.
 • Studie
  • Die Quellen der Prager Ästhetikvorlesungen von Anton Müller. Germanoslavica 26 (2)/2015.
  • Idealistické pojetí vědy a studia v nástupní přednášce Josepha Georga Meinerta. Filosofický časopis 6/2015.
  • Teorie dramatu v přednáškách z estetiky Antona Müllera. Nástin obsahu. Česká literatura 3, 2014.
  • Johann Heinrich Dambeck’s Prague University Lectures on Aesthetics: An Unknown Chapter in the History of Anthropological Aesthetics. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 50 (2)/2013.
  • Filosofie zdravého českého rozumu a německá osvícenská filosofie. Filosofický časopis 61 (1), 2013.
  • Kant on Language and Poetry: Poetry without Language. Kant-Studien 89, 1998, Nr. 1, s. 35–43.
 • Recenze

Členství

Úvod > Katedra > Vyučující > prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.