Doktorandi

Aneta Benešová

Začátek studia: říjen 2015

Název dizertační práce: Problém fikce z hlediska kognitivních teorií literatury a estetiky / Fiction from the Perspective of Cognitive Theories of Literature and Aeshetics

AOS: literární estetika, sémiotika / literary aesthetics, semiotics

E-mail: aneta.stanisevska@gmail.com

 

Markéta Janková
Začátek studia: říjen 2023
Název dizertační práce: Podíl české estetiky na formování ideje české národní hudby v druhé polovině 19. století / The contribution of Czech aesthetics to the formation of the idea of Czech national music in the second half of the 19th century
AOS:
E-mail: jankova.marketka@seznam.cz

 

Václav Magid
Začátek studia: říjen 2013
Název dizertační práce: Reflexe estetického modernismu v umělecké praxi a teorii umění po roce 2000 / Reflection on Aesthetic Modernism in the Praxis and Theory of Art after 2000
AOS: kritická teorie / critical theory
E-mail: vaclav.magid@ff.cuni.cz

 

Linda Muchová
Začátek studia: říjen 2020
Název dizertační práce: Móda v odívání jako umění a dimenze setkávání se sebou samým a s druhým / Fashion in Clothing as Art and a Dimension of Encountering Oneself and the Other
AOS: mimoumělecká estetika / Everyday Aesthetics
E-mail: linda.muchova@gmail.com

 

Sabrina Muchová

Začátek studia: říjen 2017
Název dizertační práce: Subverzivní charakter umění / The Subversive Character of Art
AOS: kritická teorie, estetika a politika / critical theory, the social role of art
E-mail: sabrina.muchova@ff.cuni.cz

 

Úvod > Katedra > Doktorandi