prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Zaměření: fenomenologická a (post)strukturalistická estetika, estetika filmu a výtvarného umění, estetika přírody

E-mail: vlastimil.zuska@ff.cuni.cz

Po maturitě na SPŠ chemické v Praze (1966) pracoval postupně jako chemik, barvíř, strojník, tesař, knihovník v Národní knihovně ČR (1985–87), odborný pracovník v Čs. filmovém ústavu (1987–90). V letech 1980–85 studoval dálkově estetiku na FF UK (PhDr. 1986). Interní aspirantura v Ústavu pro dějiny a teorii umění ČSAV (1. 1. 1987 – 4. 1. 1987) byla ukončena z politických důvodů. Externí aspiranturu na katedře estetiky FF UK absolvoval v letech 1990–93. Od r. 1990 působí na téže katedře, od r. 1993 jako docent, od r. 1994 do r. 2012 jako vedoucí katedry.
Od počátku odborné dráhy je zaměřen na filosofickou estetiku, zejména fenomenologickou (Ingarden, Husserl, Scheler), a na estetiku výtvarného umění a filmu. Postupně se věnoval tématům temporality estetického prožitku a časové dimenze ontologie uměleckého díla. Vedle fenomenologie měl na něho vliv Whitehead, Bergson, Lévinas a Deleuze, sémiotika a (post)strukura­lismus. Jeho samostatné práce se týkají sebereflexivity, inherentní intersubjektivity ega, estetické distance a temporality estetického znaku. Původní přínos spočívá v aplikaci konceptu možný svět na výtvarné umělecké dílo, ve fenomenologické analýze obrazu jako časového objektu a oscilace mentální přítomnosti v procesu recepce estetického objektu. Podal nové pojetí mimésis a estetického postoje jako sebereflektujících aktů vědomí. V současnosti pracuje na problému fikce a konceptu estetické distance v literatuře, výtvarném umění a filmu.

Publikace (výběr):

 • Monografie
  • DADEJÍK, O.–KAPLICKÝ, M.–ŠEVČÍK, M.–ZUSKA, V., Process and Aesthetics: An Outline of Whiteheadian Aesthetics and Beyond. Karolinum, Prague 2021. 174 s. (ISBN 8024647265)
  • Ťing-ťie. Poznámky k písním ze světa lidí. Praha: Karolinum, 2015. [spoluautorství s Ondřejem Dadejíkem a Olgou Lomovou].
  • Rozprava o westerne. Bratislava: Slovenský filmový ústav, Vysoká škola múzických umení, 2014. [spoluautorství s Peterem Michalovičem].
  • Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010
  • Znaky, obrazy a stíny slov. Úvod do (jedné) filozofie a sémiologie obrazů. Praha: Akademie múzických umění, 2009. [spoluautorství s Peterem Michalovičem].
  • Estetika: Úvod do současnosti tradiční disciplíny, Praha: Triton, 2001.
  • K estetice dvacátého století. Mimésis – fikce – distance, Praha: Triton, 1996.
 • Studie a sborníky
  • Hranice krásy, limity estetického prožitku. In: Petr Prášek, Alena Roreitnerová (eds.). Myšlení hranice / hranice myšlení. K životnímu jubileu Miroslava Petříčka. Univerzita Karlova, Karolinum 2021.
  • Proces abstrakce jako faktor v umění a estetický princip. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Praha: Karolinum, 2017.
  • Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Praha: Karolinum, 2014. [spolueditor s Milošem Ševčíkem].
  • Divočina za mříží. In: Ondřej Dadejík, Filip Jaroš, Martin Kaplický (eds.). Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014.
  • Zahrada není příroda (a vice versa). In: Karel Stibral, Ondřej Dadejík, Jan Staněk (eds.). Zahrada. Přirozenost a umělost. Praha: Dokořán, 2012.
 • Recenze
 • Rozhovory
  • Muchová, Sabrina: Rozhovor s profesorem Vlastimilem Zuskou, AestheticPoint (blog), 4.10.2016.
  • Filozofia, estetika a umenie. Filozofia, 66 (7)/2011.

Další

 • Výkonný výbor Společnosti pro estetiku
Úvod > Katedra > Vyučující > prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.