Diplomní a bakalářský seminář

Bakalářský a diplomní seminář plní dvojí roli pro dvě různé skupiny studentek a studentů:

Ti, kdo se již blíží zakončení svého studia a začali psát svoji bakalářskou či diplomovou práci, mají za povinnost dvakrát na semináři vystoupit (každé vystoupení se odehraje v jiném semestru, aby byl zřetelný vývoj práce) a za každé vystoupení získat zápočet; pro tyto studentky a studenty plní seminář funkci konzultační či poradní (mají možnost konzultovat stav své práce i s jinými kolegyněmi a kolegy, než je školitel/ka) a zároveň vyučující získají jistou kontrolu nad průběhem psaní (aby byl eliminován co největší počet případů, kdy je práce dokončována na poslední chvíli a bez konzultace se školitelem/kou). První vystoupení se může ještě týkat zpřesňování tématu a osnovy práce, ale je povinností již předem si zajistit pro práci školitele a práci oficiálně přihlásit. Druhé vystoupení má již podat zprávu o postupu samotného psaní; může se týkat i dílčího problému, jedné kapitoly, ale musí z něj být zřejmé, v jaké fázi se práce nachází a jak k tématu autor/ka přistupuje. Obě vystoupení předpokládají konzultaci studenta/studentky se školitelem buď nad osnovou práce, nebo nad třetinou napsaného textu. Nezáleží na pořadí, v jakém budete Bakalářský seminář 1 a 2 plnit. Je možné poprvé vystoupit v letním semestru a získat nejprve zápočet za Bakalářský seminář 2. Podstatné pro absolvování obou jsou podmínky uvedené výše (dvě vystoupení ve dvou různých semestrech, předcházející konzultace se školitelem/kou atd.).

Seminář je zároveň otevřený všem ostatním studentům, tj. i těm, kteří se nenacházejí v závěrečné fázi studia, téma bakalářské či diplomové práce přihlášené nemají a bakalářský/diplomní seminář zapsaný také nemají. Pro ty je účast na semináři přínosná v tom smyslu, že si mohou udělat představu o povaze témat, na kterých pracují ostatní, a o charakteru úkolů, s nimiž se během psaní musí potýkat. V důsledku by si měli tito z návštěv seminářů odnést jasný a střízlivý náhled na povahu úkolu, jakým napsání bakalářské/diplomové práce je, co je jeho cílem a jaká jsou kritéria úspěchu.

V každém semestru je možné vystoupit pouze jednou.

V rámci jednoho diplomního semináře mohou vystoupit nanejvýše 3 referující (jedno vystoupení se bude skládat z představení práce na 15 minut a z dalších nanejvýše 15 minut debaty), v rámci bakalářského semináře pak 4 referující (10 minut představení práce, 10 minut debata). Na jednotlivé termíny se mohou zájemkyně a zájemci přihlašovat emailem zaslaným dr. Kubalíkovi (stepan.kubalik@ff.cuni.cz) do 17. října.

Termíny seminářů v ZS 2021/2022

21. října – v čase semináře se uskuteční přednáška Společnosti pro estetiku (více informací zde)

4. listopadu – seminář se nekoná z důvodu absence referátu

11. listopadu – bakalářský seminář: Ekaterina Shuman (seminář se uskuteční online; zoom link: https://cuni-cz.zoom.us/j/91931298075)

25. listopadu – bakalářský seminář: Radka Vejdovská, Daniela Hálová, Anna Bělohradská, Julie Šimůnková (termín je obsazen; zoom link: https://cuni-cz.zoom.us/j/96159896631)

2. prosince – bakalářský seminář: Karina Kahanova, Tomáš Samek, Veronika Piwowarská, Markéta Šulcová (termín je obsazen; zoom link: https://cuni-cz.zoom.us/j/93912570617)

9. prosince – seminář se nekoná z důvodu absence referátu

6. ledna – diplomní seminář: Viktorie Čumpelíková, Natália Kyjacová (zoom link: https://cuni-cz.zoom.us/j/94287255345)

 

Úvod > Studium > Diplomní a bakalářský seminář