Nám, Všem: Pietní průvod a objetí Fildy

Dva týdny po tragické události 21. 12. se koná pietní průvod k uctění památky obětí a vyjádření vůle bolest překonat pospolitostí a solidaritou. Po úvodním slovu se tichý průvod vydá Celetnou ulicí k hlavní budově FF UK, kterou zúčastnění obestoupí lidským řetězem. Nakonec bude zapálen památný oheň na náměstí Jana Palacha. Pořádá Studentská rada FF UK.
Program na čtvrtek 4. 1. 2024:
13:30 – setkání na Ovocném trhu
13:45 – úvodní slovo
14:15 – začátek pochodu
15:00 – objetí fakulty
15:15 – přesun na náměstí Jana Palacha a zapálení symbolického ohně
15:30 – Veselé chvíle, SPJEFF
16:00 – předpokládaný konec akce
Všechny uvedené časy od začátku pochodu jsou přibližné. Prosíme všechny účastníky, aby dbali pokynů Policie ČR a koordinačního týmu a vyvarovali se jakýchkoliv politických, náboženských a jiných projevů, které by mohly narušit pietní charakter akce. Celý průvod by měl být tichý. Pochod začne na Ovocném trhu, odkud se přesune přes dům U Černé Matky Boží do Celetné ulice, na Staroměstské náměstí a do Kaprovy ulice. Na rohu Kaprovy a Valentinské ulice se čelo průvodu rozdělí na dvě části a účastníci pomalu obejmou budovu.
Celá akce je otevřená nejen studentům FF UK, ale všem, kdo chtějí vyjádřit solidaritu se zasaženými tragickou událostí.
Úvod > Nástěnka > Nám, Všem: Pietní průvod a objetí Fildy