ERASMUS+ Výběrové řízení na studijní pobyty pro rok 2024/2025

Výběr studentek a studentů pro nominace na studijní pobyty v zahraniční v rámci programu ERASMUS+ plánované na akademický rok 2024/2025 proběhne ve středu 6. března 2024. Zájemkyně a zájemci o pobyt si musí založit ve fakultní aplikaci přihlášku k pobytu na zvolené univerzitě (či více univerzitách – aplikace umožňuje zadat maximálně tři přihlášky) a zároveň nejpozději v úterý 5. března zaslat katederním koordinátorům (Štěpán Kubalík/Stepan.Kubalik@ff.cuni.cz a Tereza Hadravová/Tereza.Hadravova@ff.cuni.cz) následující čtyři dokumenty: stručný životopis (stačí v češtině), motivační dopis (o délce max. jedné normostrany) v jazyce, v jakém bude probíhat výuka na jimi zvolené instituci, potvrzení o jazykové způsobilosti a výpis studijních výsledků ze SISu. Pro více informací navštivte rubriku Studium v zahraničí nebo se zúčastněte informační schůzky.

Úvod > Nástěnka > ERASMUS+ Výběrové řízení na studijní pobyty pro rok 2024/2025