Pozvánka na kulatý stůl Bourdieu’s Legacy in Literary Studies

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK a CEFRESu pozval na kulatý stůl Bourdieu’s Legacy in Literary Studies: Expanding Territories, Changing Concepts, který se uskuteční v pátek 2. prosince od 16.30 v knihovně CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1.
Kulatého stolu se zúčastní: Anna Schubertová (Univerzita Karlova), Csaba Szaló (Masarykova univerzita), Jan Váňa (Akademie věd ČR), Eva Voldřichová-Beránková (Univerzita Karlova); moderovat bude Josef Šebek (Univerzita Karlova). Kulatý stůl proběhne v angličtině.
Více vizte zde: https://cefres.cz/en/events/event/bourdieus-legacy-in-literary-studies-2?fbclid=IwAR3rP6YT4Xy9D_MERMEg2hosDhpd_EVeZyhl1ByQITg1O1pJIoj78M7uHEQ
Se srdečným pozdravem

Josef Šebek

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na kulatý stůl Bourdieu’s Legacy in Literary Studies