Státní zkouška magisterská – SZZK

středa 7. 9. 2022 od 13.00 hod. (Termín byl změněn z 8. 9. na 7. 9. 2022.)

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou: do 18. 8. 2022

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: do 12. 7. 2022

Termín odevzdání diplomové práce: do 11. 8. 2022

Úvod > Nástěnka > Státní zkouška magisterská – SZZK