BZK a SZZK

13. 6. – 24. 6. 2022

Termín odevzdání závazné přihlášky: 10. 5. 2022

Termín odevzdání bakalářské a diplomové práce (uložení do SISu): 16. 5. 2022

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou: 1. 6. 2022

Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK