Přednáška Jakuba Stejskala „Monumentální vědomí mezi archeologií a dějinami umění“

Ve čtvrtek 10. března v čase bakalářského semináře (17:30-19:00) se uskuteční přednáška Jakuba Stejskala s názvem „Monumentální vědomí mezi archeologií a dějinami umění“. Všichni jsou zváni.

Anotace: Jaký druh pozornosti si vyžadují monumenty a památníky? Podle Alaina Schnappa je nástup monumentální architektury v prvních agrárních státech projevem archeologického vědomí. Jak ukážu, Schnappovo archeologické vědomí nemůže být tím druhem pozornosti, kterou monumentální struktury vyžadují. Pomocí funkcionalistické teorie monumentality Bruce Triggera ukážu, že taková pozornost se musí upírat na klíčový účel monumentality: viditelně demonstrovat trvalou relevanci. V dalším kroku tedy vymezím monumentální vědomí, které si ale nesmíme plést s vědomím uměleckohistorickým. Na závěr na příkladech ukážu, proč ani funkcionalistický výklad monumentality neobstojí. Ta se dokáže prosadit i bez pomoci velkého měřítka a trvanlivého materiálu.

Úvod > Nástěnka > Přednáška Jakuba Stejskala „Monumentální vědomí mezi archeologií a dějinami umění“