Společnost pro estetiku

Společnost pro estetiku AV ČR je dobrovolnou společenskou organizací vědeckých, vědeckopedagogických a odborných členů v oboru estetiky, filozofie a teorie umění i jednotlivých konkrétních věd o umění. Členství je dále otevřeno rovněž pro studenty a laické příznivce těchto vědních oborů.

Více informací

Estetika: The European Journal of Aesthetics

Dne 15. září vyšlo nové číslo časopisu Estetika. Je volně dostupné na adrese estetikajournal.org a lze v něm najít mj. studii o roli intelektuálních emocích, jako je odvaha, zvědavost či urputnost, v estetickém hodnocení od Irene Martínez Marín, doktorandky z katedry filozofie na univerzitě v Uppsale. Irene za text obdržela cenu Evropské společnosti pro estetiku za nejlepší esej pro mladé badatele a badatelky.

Více informací