Process and Aesthetics

An Outline of Whiteheadian Aesthetics and Beyond
Ondřej Dadejík, Martin Kaplický, Miloš Ševčík, Vlastimil Zuska
Karolinum Press, 2021

Více informací

Společnost pro estetiku

Společnost pro estetiku při Radě vědeckých společností České republiky je dobrovolnou společenskou organizací vědeckých, vědeckopedagogických a odborných členů v oboru estetiky, filozofie a teorie umění i jednotlivých konkrétních věd o umění. Členství je dále otevřeno rovněž pro studenty a laické příznivce těchto vědních oborů.

Více informací

Estetika: The European Journal of Aesthetics

Dne 17. března vyšlo nové číslo časopisu Estetika. Je volně dostupné na adrese estetikajournal.org a lze v něm najít mj. článek Daniely Šterbákové o oceňování díla 4’33“ Johna Cage.

Více informací